Sydäniskuri on elvytystapahtumassa käytettävä laite, joka antaa sähköiskun sydänlihaksen läpi autettavan keholle liimattavien liimaelektrodien kautta. Defibrillaattorilla pyritään palauttamaan pumppaava rytmi autettavalle, joka on saanut äkillisen sydänpysähdyksen. Painelu-puhalluselvytys ei käynnistä sydäntä, vaan sillä voidaan ”ostaa lisää aikaa” kierrättämällä verta autettavan aivoihin.

Defibrillaattori tulisi hakea mahdollisimman nopeasti paikalle, mikäli epäillään sydänpysähdystä (henkilö ei ole tajuissaan, ei reagoi käsittelyyn eikä hengitä normaalisti). Autettavaa ei tule jättää itsekseen sydäniskurin hakemisen ajaksi, vaan jonkun henkilön on annettava tauotta painelu-puhalluselvytystä autettavalle.

Sydäniskuri on turvallinen apuväline maallikon käytettäväksi. Se tunnistaa itse automaattisesti tarvitseeko iskua antaa vai ei, iskua ei voida siis antaa ”vahingossa” tai sellaiselle autettavalle joka sitä ei tarvitse. Sydäniskurilla ei siten voi aiheuttaa vahinkoa autettavalle. Sydäniskurin käyttäjän tehtävä on laittaa laite päälle virtapainikkeesta tai kansi avaamalla ja noudattaa laitteen antamia ääni- / kuva- ja/tai tekstiohjeita.

Laitteet on pääsääntöisesti ilmoitettu  kansalliseen defirekisteriin.

Tältä listalta löytyy Sydänliiton sydäniskuri-videot.
Ja täältä muuta lisätietoa.

Koskella on neljä sydäniskuria:

  • Green Automation Group Oy hallin keskiosassa, sisäänkäynti ovi B2, Markuntie 2 a
  • Kosken Autokeskus Oy:n toimistorakennuksen aulassa, Koskentie 284
  • Kosken Tl liikuntahallin aulassa, Lampitie 3
  • Sale Koski, myymälän sisääntulossa, Hämeentie 23