36 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

37 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

38 §            Muutoksenhaku viranhaltijapäätökseen (ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)

39 §            Lähihoitajan toimen täyttäminen/dementiaosasto

40 §            Lastensuojelun vastaavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

41 §            Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus

42 §            Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien kuljetuskri-teereiden tarkistaminen 1.6.2021 alkaen

43 §            Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa sekä sosiaalilautakunnan neljännesvuosiraportti

44 §            Ilmoitusasiat

45 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 8.6.2021