24 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

25 §   Pöytäkirjantarkastajien valinta

26 §   Muutoksenhaku viranhaltijapäätökseen (ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)

27 §   Suojavarusteiden korvaaminen yksityisille palveluntuottajille

28 §   Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020

29 §   Lapsiperheiden kotipalvelumaksut

30 §   Sopimus kauppapalvelutoiminnan jatkamisesta

31 §   Omaishoidon tuen kriteerit

32 §   Lähihoitajan irtisanoutuminen

33 §   Lisämääräraha, lähihoitajan vakanssin perustaminen palvelukeskukseen

34 §   Ilmoitusasiat

35 §   Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 4.5.2021