17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

19 § Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien laskuttamisen muuttaminen sekä ohjeiden päivittäminen 1.4.2022 alkaen

20 § Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

21 § (ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)

22 § Irtisanoutuminen

23 § Irtisanoutuminen

24 § Irtisanoutuminen

25 § Lähihoitajan toimien täyttäminen

26 § Valtuustoaloite palvelukeskuksen laajentamiseksi

27 § Valtuustoaloite vanhustentyön palkoista

28 § Ilmoitusasiat

29 § Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

30 § Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 31.3.2022

Kirje_palveluiden_käyttäjille

ohjeet _SHL

ohjeet_VPL