65 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

67 §            Irtisanoutuminen

68 §            Lähihoitajan toimen täyttäminen

69 §            Sosiaalilautakunnan osavuosiraportti 1-6/2022

70 §            Sosiaalilautakunnan talouden toteuma 1-6/2022

71 §            Perimättä jääneiden vanhustyön maksujen poistaminen tileistä (ei julkinen, Julkl 21.5.1999/621 § 23)

72 §            Sosiaalilautakunnan syyskauden 2022 kokousajankohdat

73 §            Ilmoitusasiat

74 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

75 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 30.8.2022

2022 01-06

Sosiaaliltk_2_2022