76 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

77 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

78 §            Sosiaalilautakunnan talouden toteuma 1–8/2022

79 §            Ilmoitusasiat

80 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

81 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

 

Pöytäkirja 29.9.2022

Sosiaaliltk pitkä