58 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

59 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

60 §            Turun hallinto-oikeuden päätös henkilökohtaista apua koskevaan valitukseen (Ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)

61 §            Hoitoapulaisen irtisanoutuminen

62 §            Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden optiovuoden 1.1.-31.12.2022 käyttöönotto

63 §            Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2022

64 §            Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa 1.1.-30.9.2021 (75,0 %)

65 §            Hallintosäännön päivitys

66 §            Ilmoitusasiat

67 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

68 §            mahdolliset muut käsiteltävät asiat

 

Pöytäkirja 28.10.2021