82 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

83 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

84 § Sosiaalilautakunnan talouden toteuma 1-9/2022 sekä anomus lisä-määrärahasta

85 § Sosiaalilautakunnan osavuosiraportti 1-9/2022

86 § Lähihoitajan toimen täyttäminen/ kotipalvelu

87 § Lähihoitajan toimen täyttäminen/ palvelukeskus

88 § Muistutukseen vastaaminen (ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)

89 § Huostaanotosta ja sijaishuollosta aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus Turun hallinto-oikeuteen (ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)

90 § Ilmoitusasiat

91 § Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 27.10.2022