69 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

70 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

71 §            Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen (ei julkinen, julkl 621/1999 § 24)

72 §            Palvelukeskuksen vakanssimuutokset

73 §            Sosiaalilautakunnan osavuosiraportti 7-9/2021

74 §            Osallistuminen varsinais-suomen tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman alueelliseen valtionavustushakuun

75 §            Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

76 §            Ilmoitusasiat

77 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

78 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 25.11.2021