6 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7 §              Pöytäkirjantarkastajien valinta

8 §              Sosiaalilautakunnan kokoukset vuonna 2021

9 §              Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytä kirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2021

10 §            Tositteiden hyväksyjät vuonna 2021

11 §            Sisäinen valvonta vuonna 2021

12 §            Päätösluettelot 2020

13 §            Vanhuspalveluiden tilannekatsaus

14 §            Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa 1.1. – 31.12.2020 (100,0 %)

15 §            Toimintakertomus vuodelta 2020

16 §            Vuoden 2021 käyttösuunnitelma

17 §            Hoitoapulaisen irtisanoutuminen

18 §            Hoitoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi

19 §            Lähihoitajan toimen täyttäminen/kotipalvelu

20 §            Lähihoitajan toimen täyttäminen/dementiaosasto

21 §            Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen

22 §            Ilmoitusasiat

23 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 23.2.2021