40 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

41 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

42 §            Irtisanoutuminen

43 §            Irtisanoutuminen

44 §            Perhetyöntekijän toimen täyttäminen

45 §            Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021

46 §            Sosiaalilautakunnan osavuosiraportti sekä talouden toteuma 1-3/22

47 §            Kosken Tl kunnan ohjeistus vammaispalvelulain mukaisista palveluista

48 §            Kosken Tl kunnan kuntastrategia

49 §            Ilmoitusasiat

50 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

51 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 19.5.2022

Liite 1