7 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 §              Pöytäkirjantarkastajien valinta

9 §             Sopimus virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen pilottikokeilun järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä

10 §            Toimintakertomus vuodelta 2021

11 §            Päätösluettelot 2021

12 §            Tositteiden hyväksyjät vuonna 2022

13 §            Vuoden 2022 käyttösuunnitelma

14 §            Ilmoitusasiat

15 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

16 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 17.2.2022