52 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

53 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

54 §            Irtisanoutuminen

55 §            Irtisanoutuminen

56 §            lähihoitajan toimien täyttäminen

57 §            Kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan viran täyttäminen

58 §            opintovapaa

59 §            Virka-apupyyntö ja toimivallan siirtäminen Turun kaupungin sosiaalipäivystykselle

60 §            Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten vapaa-ajan matkojen kilpailutuksen käynnistäminen

61 §            Kotouttamisohjelma maahanmuuttajille Marttila ja Koski Tl 2022

62 §            Ilmoitusasiat

63 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

64 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 16.6.2022

Kotouttamisohjelma 2022