79 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

80 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

81 §            omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen

82 §            Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa 1.1.-31.10.2021

83 §            Sosiaalilautakunnan kevään 2022 kokousajat

84 §            ilmoitusasiat

85 §            Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

86 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 15.12.2021

Liite 1_kuntainfo_7

Liite 2_toteutumavertailu 1-10