1§               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2§               Pöytäkirjantarkastajien valinta

3§               Sosiaaliohjaajan irtisanoutuminen

4§               Ilmoitusasiat

5§               Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

 

Pöytäkirja 13.1.2021