93 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

94 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

95 §            Irtisanoutuminen

96 §            Sairaanhoitajan viran täyttäminen/ palvelukeskus

97 §            Lähihoitajan toimen täyttäminen/ palvelukeskus

98 §            SHL- ja VPL-kuljetusten hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisen valtuuttaminen

99 §            Ilmoitusasiat

100 §          Sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset

101 §          Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

 

Pöytäkirja 1.12.2022