Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisena Kosken sosiaaliasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab.

OTM Kati Lammi

GSM. 050 559 0765

kati.lammi(at)vasso.fi

Puhelinaika ma 12.00 – 14.00 sekä ti-to 09.00 – 11.00, pe ei puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttäen.

Postiosoite Oy Vasso Ab/sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös Asiointitilin kautta. Asiointitilin kautta voi lähettää viestejä ja asiakirjoja turvallisesti sähköisesti. Tästä pääsee tutustumaan, rekisteröitymään ja kirjautumaan Asiointitilille: https://asiointitili.suomi.fi/.

Tapaamisista sovitaan erikseen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan kotikunnassa.

 

Huom! Sähköpostiin etunimi.sukunimi(at)vasso.fi tulleisiin asiakkaan yhteydenottoviesteihin ei ole mahdollista tietoturvasyistä vastata sähköpostitse.

 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät ovat:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman toteutumista ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle