Käsiteltävät asiat:

102 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
103 §  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
104 §  Maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteeristö ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2024
105 §  Määrärahojen siirto kustannuspaikkojen välillä
106 §  Ilmoitusasiat
107 §  Muut asiat

Pöytäkirja 07122023