Käsiteltävät asiat:

1 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 §   Tulojen perinnästä vastaaminen, laskujen vastaanottaminen ja hyväksyminen
4 §   Sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2024
5 §   Koulukuljetusoikeus Kosken seudun yläasteelle, ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999/621 § 23)
6 §   Koulunkäynti- ja koulukuljetusoikeus Kosken seudun yläasteelle, ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999/621 § 23)
7 §   Muutos perusopetuksen tuntijakoon
8 §   Viranhaltijoiden päätökset
9 §    Ilmoitusasiat / yhteiset
10 §   Perhepäivähoitajien kustannusten korvaus 1.1.2024
11 §   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus voimaan 1.8.2024
12 §   Lisäys talousarvioon vuodelle 2024 / Lukion hanke: Oppimisen tuki 24 – 25
13 §   Ilmoitusasiat / Koski Tl
14 §   Viranhaltijoiden päätökset

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 31012024