71 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
72 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
73 §   Kosken lukion työsuunnitelma lukuvuodeksi 2021-2022
74 §   Talolan koulun työsuunnitelma lukuvuodeksi 2021-2022
75 §   Talousarvion 2022 toiminnalliset tavoitteet, varhaiskasvatus, Talolan koulu, lukio ja muut opetuspalvelut
76 §   Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024, varhaiskasvatus, Talolan koulu, lukio ja muut opetuspalvelut
77 §   Viranhaltijoiden päätökset
78 §   Ilmoitusasiat
79 §   Talousarvion toteutuma ja osavuosiraportti ajalla 1.4.-30.6.2021
80  §   Kosken seudun yläasteen työsuunnitelma lukuvuodeksi 2021-2022
81 §   Talousarvion 2022, toiminnalliset tavoitteet, yläkoulu
82 §   Talouarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024, yläkoulu
83 §   Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset kappaleisiin 1.4 ja 15.4.19
84 §   Lisäys talousarvioon 2021 / perusopetus
85 §   Talousarvion 2021 muutos / Kosken seudun yläaste
86 §   Viranhaltijoiden päätökset
87 §   Ilmoitusasiat

 

Pöytäkirja 30092021