54 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
55 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
56 §   Oppilaskuljetusten hinnankorotus
57 §   Määräaikaisuuden peruste/toimen vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa
58 §   Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
59 §   Kuljetusoikeuden myöntäminen (ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/§ 23)
60§   Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys
61 §   Esiopetussuunnitelman päivitys
62 §   Valmistava opetus lv 2022-2023 Taloalan koulu
63 §   Talolan koulun tuntikehys lukuvuodelle 2022-2023
64 §   Lukion opetussuunnitelman päivitys
65 §   Oppilaspaikat Loimaan seudun musiikkiopistoon
66 §   Viranhaltijoiden päätökset
67 §   Ilmoitusasiat

Pöytäkirja 30062022