26 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
28 §   Erityisluokanopettajan viran (0066) täyttäminen
29 §   Anomus hinnankorotukselle koululaiskuljetuksissa
30 §   Uusien oppilaiden ottaminen Talolan kouluun (Ei julkinen, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
31 §   Talolan kouuln tuntikehys lukuvuodelle 2022-2023
32 §   Kosken lukion tuntikehys lukuvuodelle 2022-2023
33 §   Lisäykset Kosken lukion opetussuunnitelmaan
34 §   Palkattoman virkavapaan myöntäminen
35 §  Viranhaltijoiden päätökset
36 §   Ilmoitusasiat

Pöytäkirja 29032022