1 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 §   Tulojen perinnästä vastaaminen, laskujen vastaanottaminen ja hyväksyminen
4 §   Lautakunnan sisäisten valvojien valitseminen
5 §   Käyttösuunnitelma vuodelle 2022
6 §   Laaja-alaisen erityisluokanopettajan viran (0066) muuttaminen erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2022
7 §   Kosken seudun vararehtorin sijainen
8 §   Koulukuljetusopas
9 §   Viranhaltijoiden päätökset
10 §   Ilmoitusasiat
11 §   Perhepäivähoitajien kustannusten korvaus
12 §   Irtisanoutuminen
13 §   Viranhaltijoiden päätökset

Pöytäkirja 26012022