Käsiteltävät asiat:

92 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
93 §            pöytäkirjan tarkastajien valinta
94 §            Osavuosiraportti 1.7.-30.9.2023 ja talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-30.9.2023
95 §            Valtion erityisavustus kouluun kiinnittymisen ja poissaoloihin puuttumisen toimintamallin tukemiseksi
96 §            Viranhaltijoiden päätökset
97 §            ilmoitusasiat
98 §            Muut asiat
99 §            Iltapäiväkerhon toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2023–2024
100 §          Valtuustoaloite, maksuton varhaiskasvatus kosken tl kunnassa vuodesta 2024 alkaen
101 §          Viranhaltijoiden päätökset

Pöytäkirja 25102023: