60 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
61 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
62 §   Osavuosiraportti ajalla 1.1.-31.3.2021
63 §   Maksullinen koulukuljetus lukuvuosiksi 2021-2024 (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
64 §   Koulunkäynti- ja koulukuljetusoikeus Kosken seudun yläasteelle (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
65 §   Koulunkäynti- ja koulukuljetusoikeus Kosken seudun yläasteelle (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
66 §   Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 sekä optiona lukuvuosille 2024-2025,
2025-2026 ja 2026-2027
67 §   Oppilaspaikka-anomus Loimaan seudun musiikkiopistoon
68 §   Varhaiskasvatuspaikka ruotsinkieliseen päiväkotiin (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
69 §   Viranhaltijoiden päätökset
70 §   Ilmoitusasiat

Pöytäkirja 23062021