Käsiteltävät asiat:
40 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
41 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
42 §   Erityisluokanopettajan viran perustaminen
43 §   Koulunkäynninohjaajien palkkaaminen Talolan koulu

Pöytäkirja 20240423