71 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
72 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
73 §   Talousarvion toteutuma ja osavuosiraportti ajalla 1.4.-30.6.2022
74 §   Kosken seudun yläasteen työsuunnitelma lukuvuodeksi 2022-2023
75 §   Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025, yläkoulu
76 §   Viranhaltijoiden päätökset
77 §   Ilmoitusasiat
78 §  Talolan koulun työsuunnitelma lukuvuodekis 2022-2023
79 §   Kosken lukion työsuunnitelma lukuvuodeksi 2022-2023
80 §   Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025, varhaiskasvatus, Talolan koulu, lukio ja muut opetuspalvelut
81 §   Perhepäivähoitajien kustannusten korvaus
82 §   Ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999/621 § 23)
83 §   Ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999/621 § 23)
84 §   Viranhaltijoiden päätökset

Pöytäkirja 21092022