88 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
89 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
90 §   Hallintosäännön päivitys
91 §   Teknisen lautakunnan lausuntopyyntö Urheilupuiston ja Koulukeskuksen opasteista
92 §   Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuva
93 §    Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23
94 §   Lisäys talousarvioon vuosille 2021 ja 2022 / kuraattoriresurssin lisääminen vastaamaan henkilöstömitoitusta
95 §   Lisäys talousarvioon vuosille 2021 ja 2022 / lukion korona 21-23 -hanke
96 §   Viranhaltijoiden päätökset
97 §    Ilmoitusasiat

Pöytäkirja 20102021