37 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
38 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
39 §   Osavuosiraportti ja talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2022
40 §   Lisäys talousarvioon 2022 / perusoptus
41 §   Koulunkäyntioikeus ja saattamisavusta (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
42 §   Lehtorin viran muuttaminen
43 §   Harrastamisen Suomen mallin käynnistäminen Kosken Tl kunnassa
44 §   Viranhaltijoiden päätökset
45 §   Kuljetusoikeuden myöntäminen peruskoulun oppilaille (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
46 §   Koulunkäyntioikeus ja saattamisavustus (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
47 §   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen
48 §   Lisäys talousarvioon 2022 / varhaiskasvatus
49 §   Kuljetusoikeuden myöntäminen esikouluun (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
50 §   Irtisanoutuminen
51 §   Kosken Tl kunnan kuntastrategia
52 §   Viranhaltijoiden päätökset
53 §   Ilmoitusasiat

Pöytäkirja 18052022