Käsiteltävät asiat:

44 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
45 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
46 §   Osavuosiraportti ja talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2024
47 §   Maksullinen kuljetus Kosken seudun yläasteelle, ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999/621 § 23)
48 §   Musiikin tuntiopettajan valinta
49 §  Kosken seudun yläasteen vararehtorin valinta
50 §   Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027
51 §   Viranhaltijoiden päätökset
52 §   Ilmoitusasiat / Yhteiset
53 §   Muut asiat
54 §   Erityisluokanopettajan viran perustaminen
55 §   Talolan koulun tuntikehys
56 §   Kuljetusoikeuden myöntäminen peruskoulun oppilaille,  ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999/621 § 23)
57 §   Koulupaikka ja kuljetus ulkopaikkakuntalaiselle,  ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999/621 § 23)
58 §   Valtuustoaloite lapsi- ja perheneuvoston perustaminen
59 §   Sosionomin palkkaaminen varhaiskasvatukseen
60 §   Viranhaltijoiden päätökset
61 §   Ilmoitusasiat / Koski Tl

Pöytäkirja 20240515