85 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
86 §   Pöytäkirjantarkastajien valinta
87 §   Talousarvion 2023 toiminnalliset tavoitteet, sivistystoimi
88 §   Askartelu- ja kuvataidetarvikkeiden yhteishankintasopimus
89 §   Viranhaltijoiden päätökset
90 §   Ilmoitusasiat
91 §   Kuntalisän myöntämisperusteet
92 §   Perimättä jääneiden varhaiskasvatusmaksujen poistaminen tileistä (Ei julkinen, JulkL 21.5.1999 § 23)
93 §   Viranhaltijoiden päätökset

Pöytäkirja 26102022