39 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
41 §   Kotitalouden tuntiopettajan valinta
42 §   Koulunkäynninohjaajan valinta
43 §   Musiikin tuntiopettajan valinta
44 §   Koulunkäynti- ja koulukuljetusoikeus, ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999 § 23)
45 §   Ilmoitusasiat
46 §   Viranhaltijoiden päätökset
47 §   Talolan koulun tuntikehys lukuvuodelle 2023-2024
48 §   Talolan koulun tuntiopettajan valinta
49 §   Kuljetusoikeuden myöntäminen peruskoulun oppilaille, ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999 § 23)
50 §   Kuljetusoikeuden myöntäminen esikouluun, ei julkinen asia (JulkL 21.5.1999 § 23)
51 §   Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma
52 §   Viranhaltijoiden päätökset

Pöytäkirja 24052023