94 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
95 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
96 §   Oppilaskuljetusten hinnankorotus
97 §   Talousarvion toteutuma- ja osavuosiraportti ajalla 1.7.-30.9.2022
98 §   Kustannuspaikka talousarvioon vuodelle 2023 / korona 22 – 24 yläkoulu -projekti
99 §   Viranhaltijoiden päätökset
100 §   lmoitusasiat
101 §   Iltapäiväkerhon toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2021-2022
102 §   Kustannuspaikka talousarvioon vuodelle 2023 / lukion korona 23-24 -hanke
103 §   Viranhaltijoiden päätökset
104 §   Ilmoitusasiat

Pöytäkirja 23112022