54 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
55 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
56 §   Ilmasto-ohjelma
57 §   Muutos lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-aikoihin koskien Kosken seudun yläasteella ja Kosken lukiossa
58 §   Ilmoitusasiat
59 §   Viranhaltijoiden päätökset
60 §   Irtisanoutuminen
61 §   Luokanopettajan virjan (0019) täyttäminen
62 §   Kuljetusoikeuden myöntäminen peruskoulun oppilaille (ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
63 §   Esiopetuksen opetussuunnitelman päivitys
64 §   Viranhaltijoiden päätökset

 

Pöytäkirja 20062023