Vuodesta 2023 alkaen voit hakea suurinta osaa osa viljelijätuista vain verkkoasiointipalvelu Vipussa. Paperista lomaketta voit käyttää vain, jos lomakkeen tietojen ilmoittamiseen ei ole tarjolla verkkoasiointia.

Tukihakulomakkeet

Eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet

Rekisteröityminen rehualan alkutuotannon toimijaksi ja ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista muutoksista