Kosken Tl kunnassa avoinna ollut ympäristönsuojelutarkastajan vakinaisen viran hakumenettely tuotti ennätysmäärän hakemuksia.
Haku virkaan oli avoinna 20.12.2023 – 17.1.2024.
Virkaa haki 28 hakijaa, joista 15 henkilöä oli hakukelpoisia.
25.1.2024 pidettäviin haastatteluihin on kutsuttu työkokemuksen, koulutuksen ja hakemusten perusteella viisi ansioituneimmaksi arvioitua hakijaa.
Haastatteluryhmänä toimii yhteistoiminta-alueen tekniset johtajat, johtava ympäristönsuojelutarkastaja sekä edustus ympäristönsuojelulautakunnasta.

Innostavia haastatteluita odottaen, haastatteluryhmän puolesta tekninen johtaja Mikko Salmi
Lisätiedot 044 744 1128