Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. 

Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä henkilörekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. 

Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Nuorisotoiminnassa mukana olevat asiakkaat

Asuntojen vuokraustoiminta

Avainrekisteri

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

Henkilöstöhallinto

Kameravalvontajärjestelmä

Kesätyöntekijät rekisteriseloste

Kuntouttava työtoiminta

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saajat

LOISTO-kirjastojen asiakasrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Ohjatuissa liikuntaryhmissä olevat asiakkaat

Patsaiden ja viirien luovutus

Pro Economica Premium-taloushallinto

Pro Consona Päivähoito

Pro Consona Päivähoito Mukana

Pro Consona Sosiaalityö

Rakennusvalvonta

Ruoka-aineallergiset henkilöt

Sidonnaisuusilmoitukset

Sähköiset kulkuoikeudet

Tulorekisteri

Varda-palvelun tietosuojaseloste

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen laskutus

Vesihuollon asiakastietojärjestelmä

Visma InSchool Primus -järjestelmä

Yhdistysrekisteri

Yksityistieavustukset

Ympäristönsuojelu