Rakentamisen lomakkeet:

Rakennus-, toimenpidelupahakemus sekä toimenpideilmoitus

RH1 Rakennushankeilmoitus

RH2 Rakennushankkeen huoneistotiedot

RH3 Rakennushanketietojen korjausilmoitushakemuskaavake

RH4 Huoneistotietojen korjausilmoitus

RH5 Rakennusvaiheilmoitus

RK9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta

Vastaava tyonjohtajahakemus

rakennustyön-tarkastusasiakirja

naapurin tiedottaminen/kuuleminen

Yhteenveto jätevesisuunnitelmasta

Rakennusluvan jatkaminen

Purkulupa

Purkujäte

Rakennusilmoituslomake 2019