Kunnan lomakkeet:

Hakemus (ilmoitus) kuntien rakennusviranomaisille.pdf

RH1 Rakennushankeilmoitus

RH2 Rakennushankkeen huoneistotiedot

RH3 Raeknnushanketietojen korjausilmoitus

RH4 Huoneistotietojen korjausilmoitus

RH5 Rakennusvaiheilmoitus

RK9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta

Vastaava_tyonjohtaja.pdf

rakennustyön-tarkastusasiakirja.pdf

naapurinkuuleminen.pdf

Toimenpideilmoitus.pdf

Yhteenveto jätevesisuunnitelmasta.pdf

Rakennusluvan jatkaminen.pdf

Purkuilmoitus/-lupa.pdf

Purkujäte.pdf

Rakennusilmoituslomake 2019