Rakentamisen lomakkeet:

Rakennus-, toimenpidelupahakemus sekä toimenpideilmoitus

RH1- rakennushankeilmoitus ja RH3-rakennushankeilmoituksen korjaus (ovat samalla lomakkeella)

RH2- huoneistotiedot ja RH4-huoneistotietojen korjaus (ovat samalla lomakkeella)

RH5 Rakennusvaiheilmoitus

RK9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta

Vastaava tyonjohtajahakemus

rakennustyön-tarkastusasiakirja

naapurin tiedottaminen/kuuleminen

Yhteenveto jätevesisuunnitelmasta

Rakennusluvan jatkaminen

Purkulupa tai -ilmoitus

Purkujäte

Rakennustietojen ilmoituslomake