Loading...

Rakennusvalvonta

Olet tässä:/Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta2018-10-22T13:54:22+00:00

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin.

RAKENNUSJÄRJESTYS_2016.pdf

Rakennusvalvontataksa_2016.pdf

Rakennustarkastaja Saija Kaleva

– matkapuhelin: 044 744 1130