Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Rakennusjärjestys_2016

Rakennusvalvontataksa_2019

Ohjeet jätevesijärjestelmän toimenpideluvan hakemiseen

Tukesin opas maatalouden sähköturvallisuudesta

Rakennustarkastaja Saija Kaleva

– matkapuhelin: 044 744 1130

– sähköposti: etunimi.sukunimi@koski.fi