Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakentamismääräykset

Ohjeita rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteisiin

Ohjeet jätevesijärjestelmän toimenpideluvan hakemiseen

Sähköasennusten käyttöönottovaiheen tarkastukset

Tukesin opas maatalouden sähköturvallisuudesta

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas