13 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 §     Pöytäkirjantarkastajien valinta

15 §     Rakennuslautakunnan koolle kutsuminen ja kokousajat 2021-2025

16 §     Sisäinen valvonta

17 §     Laskujen hyväksyminen ja tulojen perintä  2021-2025

18 §     Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

19 §     Rakennuslupahakemus 2021-26

20 §    Rakennuslupahakemus 2021-31

21 §      Lausunto ympäristönsuojelumääräyksen luonnoksesta

22 §     Rakennuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022

23 §     Mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 31082021 pöytäkirja