16 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

17 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta

18 §    Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

19 §    Osavuosiraportti 3-6/2023

20 §    Rakennuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

21 §     Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat

Rakennuslautakunta 26092023 pöytäkirja