15 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

16 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta

17 §     Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

18 §    Ympäristökatselmus 2022

19 §    Yksityistieavustukset

20 §    Osavuosiraportti 1-3/2022

21 §   Kosken Tl kunnan kuntastrategia

22 §    Mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 24052022 pöytäkirja