7 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

9 § Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

10 § Osavuosiraportti 1-3/2023

11 § Ympäristökatselmus 2023

12 § Yksityistieavustukset

13 § Rakennusjärjestys

14 § Ilmasto-ohjelma

15 § Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat

Rakennuslautakunta 23052023 pöytäkirja