29 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

30 §   Pöytäkirjantarkastajien valinta

31 §    Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

32 §    Ympäristökatselmus 2021

33 §     Mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 17112021 pöytäkirja