7 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta

9 §     Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

10 §   Käyttösuunnitelma vuodelle 2022

11 §    Rakennuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021

12 §    Maisematyölupa 2022-03, 284-407-0005-0047 Sahatientontti II

13 §    (Ei julkinen asia)

14 §    Mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 15022022 pöytäkirja