23 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

24 §   Pöytäkirjantarkastajien valinta

25 §   Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

26 §   Ympäristökatselmus 2022

27 §   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 14062022 pöytäkirja