22 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 §   Pöytäkirjantarkastajien valinta

24 §   Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

25 §   Rakennuslupahakemus, Puuhaukat Oy, varaston rakentaminen

26 §   Rakennuslupa, Hämeentie 8, asuin-, liiketilojen muutostyöt

27 §   Lausuntopyyntö suunnittelutarveratkaisu: Ilmatar Solar Development Oy

28 §   Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat

Rakennuslautakunta 14112023 pöytäkirja