Kosken Tl kunnanhallitus päätti suorittaa kunnan alueella olevien kiinteistöjen rakennuskannan inventoinnin.

Inventoinnin tarkoituksena on saattaa kiinteistöittäin rakennusten kerrosalat, ikä ja varustelutaso verottajan tietoon kaikille oikeudenmukaisen kiinteistöverotuksen aikaansaamiseksi.

Rakennuslupatiedoista luotettavasti saatavien tietojen tarkistusmittausta ei suoriteta. Em. tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi käynti kaikilla tiloilla on kuitenkin suoritettava.

Inventointi on suoritettu koko kunnan alueelta.