Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää pienyritystoiminnan  avustusten jakamisesta. Myönnettävä tuki on vähämerkityksellistä eli ns. de minimis- tukea. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013.

Avustuksia voidaan myöntää:

1.   Osallistuminen messuille, näyttelyihin ym
–  Myyntinäyttelyiden, markkinoiden ja messujen myyntipaikkavuokrat ja – kustannukset eivät ole avustukseen oikeuttavia hyväksyttäviä kustannuksia. Muita omien tuotteiden tunnetuksi tekemiseen ja markkinointiin liittyviä kustannuksia voidaan kuitenkin hyväksyä.

2.   Osallistuminen yrittäjäkoulutukseen tai alan jatkokoulutukseen

3.   Uuden yrityksen tai tuotteen tunnetuksi tekeminen.

4.   Muu yrityksen kehittämistoimenpide, esimerkiksi vallitsevasta korona tilanteesta johtuen.

Hakemukset tulee toimittaa skannattuna kunnanvirastosta sähköisesti saatavalla hakemuslomakkeella osoitteeseen kirjaamo@koski.fi. Hakemuslomaketta voi pyytää samasta sähköpostiosoitteesta. Haku on nopealla aikataululla vaikean pienyritystoiminnan tilanteen johdosta.

Kosken Tl kunnanhallitus on päättänyt 29.3.2022, että  vuoden 2022 pienyritystoiminnan  kehittämisavustukset  ovat haettavana 30.5.2022 kello 15.00 asti.

Pienyritystoiminnan kehittämisavustushakemus lomake