Uuden hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää vuodesta 2017 alkaen pienyritystoiminnan  avustusten jakamisesta. Myönnettävä tuki on vähämerkityksellistä eli ns. de minimis- tukea. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013.

Avustuksia voidaan myöntää:

1.   Osallistuminen messuille, näyttelyihin ym
–  Myyntinäyttelyiden, markkinoiden ja messujen myyntipaikkavuokrat ja – kustannukset eivät ole avustukseen oikeuttavia hyväksyttäviä kustannuksia. Muita omien tuotteiden tunnetuksi tekemiseen ja markkinointiin liittyviä kustannuksia voidaan kuitenkin hyväksyä.

2.   Osallistuminen yrittäjäkoulutukseen tai alan jatkokoulutukseen

3.   Uuden yrityksen tai tuotteen tunnetuksi tekeminen.

4.   Muu yrityksen kehittämistoimenpide, esimerkiksi vallitsevasta korona tilanteesta johtuen.

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(a)koski.fi .  Lisätietoja  kunnanjohtajalta, jukka.matilainen(a)koski.fi / 044 744 1112.

Kosken Tl kunnanhallitus on päättänyt 6.4.2020, että  vuoden 2020 pienyritystoiminnan  kehittämisavustukset  ovat haettavana 27.4.2020 kello 15.00 asti.

Haku on nopealla aikataululla vaikean pienyritystoiminnan tilanteen johdosta.

Pienyritystoiminnan kehittämisavustushakemus lomake

Hakemuksia saa myös pyydettäessä sähköpostiosoitteesta kirjaamo(a)koski.fi